terça-feira, 27 de maio de 2014

Aquecendo a almaਯਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 

ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੱਲਾਸ ਹੋਰ 
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਮੀ ਯਾਦ ਹੈ, 
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦੇ, 
ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.


(texto não é meu, desconheço autor)

Nenhum comentário:

Postar um comentário